בערי וועבר - Leosid Lavo | לעתיד לבוא

מקור: גמ' שבת פט ע"ב, לחן: איצי וולדנר, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: אגודה אחת | ONE HEART.

yosittt | יום רביעי כ"ב חשון התשע"ז, 23-11-2016 בשעה 14:56צפיות: 6658.
בערי וועבר
בערי וועבר
מילות השיר:
לעתיד לבא יאמר לו הקב”ה לאברהם בניך חטאו לי
אמר לפניו רבש”ע ימחו על קדושת שמך אמר אימר
ליה ליעקב דהוה ליה צער גידול בנים אפשר דבעי
רחמי עלייהו אמר ליה בניך חטאו אמר לפניו רבש”ע
ימחו על קדושת שמך אמר לא בסבי טעמא ולא
בדרדקי עצה אמר לו ליצחק בניך חטאו לי אמר לפניו
רבש”ע בני ולא בניך בשעה שהקדימו לפניך נעשה
לנשמע קראת להם (שמות ד, כב) בני בכורי עכשיו בני
ולא בניך ועוד כמה חטאו כמה שנותיו של אדם
שבעים שנה דל עשרין דלא ענשת עלייהו פשו להו
חמשין דל כ”ה דלילותא פשו להו כ”ה דל תרתי סרי
ופלגא דצלויי ומיכל ודבית הכסא פשו להו תרתי סרי
ופלגא אם אתה סובל את כולם מוטב ואם לאו פלגא
עלי ופלגא עליך ואת”ל כולם עלי הא קריבית נפשי
קמך פתחו ואמרו כי אתה אבינו.
הערות על השיר:
מילים: גמ' מסכת שבת פט ע"ב..

עוד באתר: