מילות השיר:
הנה עוד יום שעובר
עוד שעה בחושך
והוא עדיין מתאחר
כבר אלפי שנים מתפללים
ובאמונה שלמה מאמינים
שבקרוב הוא יתגלה

פזמון:
הנה הנה הוא בא זה הוא זמן הגאולה
ולא נדע מצרה

הנה משיח בא

שוב אליו באהבה כי זאת הגאולה
זה הזמן לחזור בתשובה
ואך על פי שיתממא אם כל זה אחכה לו בכל יום שיבוא