מאיר דוד פרקש - כל המרחם

מקור: לא צויין, לחן: לא צויין, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: צדיקים.

yosittt | יום רביעי ט"ז סיון התשע"ו, 22-06-2016 בשעה 00:48צפיות: 1386.
מאיר דוד פרקש
מאיר דוד פרקש
מילות השיר:
כל המרחם על הבריות מרחמין עליו מן השמים,
רחמנו כרחם אב על בנים.
דיין רחמנות נישט צו זעהן מ'דארף זיין בלינד, די האסט רחמנות אויף אונז אלע, ווי א
טאטע אויף זיין קינד, מיט רחמנות מיט סבלנות, נישט אפרייסן אונזער בונד, לאמיר
זיך לערנען מדת סבלנות, ווי דער בורא צו זיין קינד.
הערות על השיר:
רחמים פון הימל איז די גרעסטע מתנה וואס
מיר קענען באקומען. אז מען האט אויף אונז
רחמנות פון הימל זענען מיר פארזיכערט מיט
אלע גוטע זאכן. וויאזוי באקומען מיר די מתנה?
זאגן אונז חז"ל אז דאס קומט פון מרחם זיין אויף
מענטשן. כל המרחם על הבריות מרחמים עליו
מן השמים, ווען מיר האבן דא אויף די וועלט
רחמנות און סבלנות צו א צווייטן, און מיר זענען
זיך מדבק בדרכיו של הקב"ה, דאן באקומען
מיר די געוואלדיגע מתנה פון רחמי שמים.
די ניגון איז א חידוש פונעם בעל כשרון נפלא ר'
אלי' לאופער הי"ו וועלכער האט דאס געמאכט
און הערליך אראנזשירט. די גראמען איז
געשריבן געווארן דורך ר' אלעזר ליפא הי"ו..

עוד באתר: