מילות השיר:
יעדער איינער דאווענט אין בעיט און מ׳ ווארט פאר משיח,
ער וועט נאר קומען ווען מיר פארטראגן זיך.
יעדיר איינער דאווענט אין בעיט און מ׳ ווארט פאר משיח,
ער וויל שוין קומען, ער ווארט אויף דיר און מיר!

פזמון:
אהא אהיי אהא אהיי...
ואהבת אהא אהיי!
ואהבת לרעיך אהא אהיי
ואהבת לרעיך כמוך אהא א אהא אהא אהא אהא היי...

כולנו מתפללים ומחכים למשיח,
הוא רק יגיע כש...כולנו חברים...
כולנו מתפללים ומחכים למשיח,
הוא כבר רוצה להגיע... הוא מחכה לך ולי...

פזמון:....

Everyone's waiting for Wishing Praying for Mashiach!
It will only happen when we all get along!

Everyone waitin' fa... Wishin' Prayin' fa Mashiah...
Let's Love One Anada (another) and breakout in song...

Chorus:
Ve'ahavta Lereiacha Kamoicha (love your fellow friend like just yourself)