מילות השיר:
קל ארך אפים אתה
ובעל הרחמים נקראת
תפן אלינו ברחמים
כי אתה הוא בעל הרחמים