מילות השיר:
קדשנו במצוותיך ותן חלקנו בתורתך, שבענו מטובך ושמח נפשנו בישועתך,
וטהר לבנו לעבדך באמת, והנחילנו ה' אלוקינו באהבה וברצון שבת קדשך