מילות השיר:
שיר המעלות בשוב ה׳
Here we go now here we go again
היינו, היינו כחלמים
It’s like you’re sleepin’ sleepin’
אז ימלא שחוק פינו
There’s a smile deep deep within you
ולשוננו רנה, רנה
This songs for singin’ רנה
Why wait to celebrate
מהרה (עוד) ישמע
Bright lights and city streets
ערי, ערי יהודה
Why wait to celebrate
מהרה (עוד) ישמע
Clap now and stamp your feet
חוצות ירושלים
הלוך ילך ובכה נשה משך הזרע בא יבא ברנה