מילות השיר:
לך האבא היקר
הטוב שבאדם
שנותן לי ודואג לי
פורץ לי דרך לעולם

השיר הזה מתוך הלב
מוקדש רק בשבילך
שתהיה חזק ותדע שמחה
ושהאל ישמור אותך !

אבי, אבי , שפועם בתוך ליבי
איש ישר ואמיתי שהולך תמיד איתי ,
אבאל'ה יקר שלי, כמו חבר טוב בשבילי
כל הנשמה שלי !

אתה האור שלפניי
הרוח בתוכי
שמאיר לי את הדרך
באהבה עוטף אותי

אתה האבא של כולם
כמו אב לילדיי
ועושה הכל רק שלא אפול
כמו מלאך שומר עלי..

אבי, אבי , שפועם בתוך ליבי
איש ישר ואמיתי שהולך תמיד איתי ,
אבאל'ה יקר שלי, כמו חבר טוב בשבילי
כל הנשמה שלי !
אתה אבי ,שפועם בתוך ליבי
איש ישר ואמיתי שהולך תמיד איתי ,
כל הזמן בדמיוני ,אור גדול בעולמי בליבי ובקרבי !!