דודי קאליש ושלומי גרטנר - מאמע

מקור: חיים אלתר פנט, לחן: דודי קאליש, ז'אנר: לא צויין.

נמצא באלבום: דוד ושלמה.

yosittt | יום ראשון כ"א 'אדר ב התשע"ד, 23-03-2014 בשעה 20:05צפיות: 3020.
דודי קאליש
דודי קאליש
מילות השיר:
א אידישע שטוב, געבויט פיל מיט מוהט,
א הערליכע בלום, נאר אזוי בלוהט,
א שטוב גוט געפירט, איינער דאס טוהט,
א אידיש מאמע, שטייט אינדערמיט.
אין יעדע מינוט, און אויף יעדע טריט,
איהר גארטן באפיצט, פון שאדן באשיצט,
די קינדער באצירט, ווי פרינצן זיי פירט
א אידיש מאמע א קעניגן זי שפירט.
מאמע מאמע שיינע טייערע קרוין פון גאלד,
אויסניצן די מינוטן ביי דיר איך האב געזאלט,
איך וואלט געצאלט אלע געלט, זאלסט מיר ווידער
וויגען,
און אין דיינע ליבע הענט, אמאל טראגן.
מאמע מאמע שיינע טייערע קרוין פון גאלד,
איך האף איך בין געוואקסן פונקט ווי די האסט
געוואלט,
דיינע גלעטל נאך איך פיל, און דיין מוסר איך היט,
ס’איז נישט געווען א שאד אויף דיין מוה.
צווישן דערנער פיל, איז א רויז איינגעהילט,
די אידישע פאלק, גאר אזוי פילט,
דאך זי שיינט און בלוהט, איינער אונז היט,
די שכינה הקדושה זיצט אינדערמיט.
ווי א מאמע רואיגט, דאס קינד מיט א ליד,
די שכינה זי רוהט, אין יעדען איד,
איהר קינדער באקרוינט, מיט אלעם גוט באלוינט,
די שכינה הקדושה מען זעהט צווישן אונז וואוינט.
שכינה קדושה שיינע טייערע קרוין פון גאלד,
טוהן דיין ווילן שטענדיג איך האב ווען געזאלט,
איך וואלט געצאלט אלע געלט, אין בית המקדש גיין,
אין דיינע הייליג הענט, לויפן אריין.
שכינה קדושה שיינע טייערע קרוין פון גאלד,
פון היינט וועל איך זיך פירן פונקט ווי די האסט
געוואלט,
דיינע ניסים איך געדענק, און דיין מוסר איך היט,
איך בעט נאר עס זאל נישט זיין א שאד דיין מוה.
הערות על השיר:
גיטרות: אבי סינגולדה
קלידים ופסנתר: דודי קאליש
קלידים בשיר “מאמע” “אוי אם”: יענקי לנדאו
קלידים בשיר “שפיל”: שמוליק ברגר
שירה: דודי קאליש
שירה: שלוימי גרטנר
עיבוד: דודי קאליש
טכנאי הקלטה: דניאל
אולפן: גל קול בע”מ
טכנאי מיקס: אייל דפנה
מילים: חיים אלתר פנט
קולות ומקהלה:
ישראל מאיר שוויד ודודי קאליש

לחנים:
דודי קאליש והבן
מושי קאליש והרב
אחי הגדול בחכמה
ובשנים ר’ שלמה
קאליש, אשר החזיר
רבבות בתשובה
שלמה לבורא עולם
עם השירים והלחנים
היפים שיצר..

עוד באתר: