מילות השיר:
אמור לי נא איך, לגדול כמורינו
ניצול הזמן, אור לעיני מורינו
חיים של תורה, חיי גדול דורינו
נלך בדרכיו, ה' יאיר עינינו
ללמוד תורתו, תורת משה רבינו

אליך מרן, עיני כולם נישאים
דברי תורתך, בליבותם נכנסים
מהם העולם, יונקים וניזונים
דברי תורה, דברי אלוקים חיים

אחי, נמעט בהבלי העולם
זאת לנו מורה, נשיא התורה
אחי, מה נאה עמל התורה
ולואי ונזכה, לחיות לאורה

אליך מרן, עיני כולם נישאים
דברי תורתך, בליבותם נכנסים
מהם העולם, יונקים וניזונים
דברי תורה, דברי אלוקים חיים

ניצול הזמן, אור לעיני מורינו
חיים של תורה, חיי גדול דורינו
ניך בדרכיו, ה' יאיר עינינו
ללמוד תורתו, תורת משה רבינו

אליך מרן...