מילות השיר:
האהבה הגדולה,
שאנחנו אוהבים את אומתנו
לא תסמא את עניינו
מלבקר את כל מומיה
האהבה הגדולה,
שאנחנו אוהבים את אומתנו
לא תסמא את עניינו
מלבקר את כל מומיה
פזמון:אבל הננו מוצאים את עצמיתנו
גם אחרי הביקורת היותר חופשית
נקייה מכל מום
כולך יפה רעיתי
ומום אין בך