מילות השיר:
השם מלך השם מלך - השם ימלוך לעולם ועד
השם מלך עולם ועד - אבבדו גויים מארצו

אברהם אבינו היהודי הראשון
שגילה והסביר לעולם כולו - שהאלוקים הוא אחד ואין בלתו
וחזר והבהיר את הנקודה הזאת - שהאלוקים הוא אדון על כל העולמות
ברא את השמש, ברא את הים - ברא את הכל ואת האדם
ברצונו הוא מוסיף ברצונו הוא מחסיר - ברצונו מעמיד הכל באויר
ואם הוא ירצה והוא רק יסכים - הוא יברא גם אבן שהוא לא יוכל להרים
אלוקים נמצא פה והוא מסתתר - נראה אותך את החידה פותר
וכך אברהם שר,שר והלך - השם מלך השם מלך
וכך ההוא גם שר כשהיה נודד - השם ימלוך לעולם ועד
השם מלך...

אברהם הכיר את בוראו בחושיו - היה עבד השם בשמחה כל חייו
וניסהו נסיונות ואברהם לא חשש - והביאו אל ארץ זבת חלב ודבש
וכרת עמו ברית והבטיח רבות - לזרעך אתן את הארץ הזאת
ארץ כנענן ארץ חמודות - לך ולזרעך עד קץ הדורות
ואברהם חשב על ישמעאל בן הגר - והשם הבהיר לא הוא הנבחר
אל ירע בעיניך על אמתך ועל הנער
כל אשר תאמר לך שרה שמע בקולה - כי ביצחק יקרא לך זרע
אברהם שאל מה זאת אומרת? - וישמעאל נשלח לדרך אחרת
ושרטט לו מפה ובה מפורט - מנהר מצריים עד נהר פרת
בסוגריים אומר לכל המדברים - על גבולות 7 ארבעים ושישים
אלה לא הגבולות ואת לא התכילת - השם אומר והתורה היא נצחית
השם הבטיח השם יממש - ולנו אסור להתייאש
כי הקינים והקניזים הקדמונים והחיתים והפריזים והרפאים
והאמורים והיבוסים היו פה ואינם - כי השם דברו לעולם קיים
ואנחנו עוד פה ואפשר להתעודד - כי השם מלך עולם ועד
השם מלך...

והיו פה אח"כ עמים ואליליהם
כמו מואב עם כמוש ופלישתים עם דגון - שהשם הראה להם מי כאן האדון
היו פה סלג'וקים מונגולים ובבלים ופרסים - יוונים אדומים רומאים וביזנטים
ממלכים מלבניםטורקים ואנגלים - כולם גורשו מכאן בבושת פנים
והנה אנחנו פה בישראל הקטנה - שהשם שם עינו בה כל יום בשנה
ובוחן ובבודק אם נלך בדרכיו - כי השם אוהב את אוהביו
אנחנו צאצאי אברהם, יצתחק ויעקב - והשם חושב עלינו רק טוב
כן אנחנו עוד פה ואפשר להתעודד - כי השם לעולם דברו עומד
ויודע גם זה שלהכעיס מתנגד - שהשם ימלוך לעולם ועד
השם מלך...