מילות השיר:
יה רבון עלם ועלמיא
אנת הוא מלכא מלך מלכיא
עובדי גבורתך ותמהיא
שפר קדמי להחויא

שבחין אסדר צפרא ורמשא
לך אלהא קדישא ברא כל נפשא
עירין קדישין ובני אנשא
חיות ברא ועוף שמיא

יה ריבון...

רברבין עובדך ותקיפין
מכך רמיא זקף כפיפין
לו יחי גבר שנין אלפין
לא יעול גבורתך בחושבניא

יה ריבון...

אלהא די ליה יקר ורבותא
פרוק ית ענך מפם אריותא
ואפיק ית עמך מגו גלותא
עמך די בחרת מכל אמיא

יה ריבון...

למקדשך תוב ולקדש קדשין
אתר די ביה יחדון רוחין ונפשין
ויזמרון לך שירין ורחשין
בירושלם קרתא דשפריא.