מילות השיר:
מן המצר קראתי י-ה ענני במרחב י-ה ה' לי לא אירא מה יעשה לי אדם