מילות השיר:
אם ה' לא יבנה בית
שוא עמלו בוניו בו

אם ה' לא ישמר עיר
שוא שקד שומר

כחצים ביד גבור
כן בני הנעורים
אשרי הגבר
אשר מלא את אשפתו מהם