מילות השיר:
לו רק נרפה את כל הכוחות
ולא נקפוץ ידיים
אם רק נשחרר את כל האחיזות
נוכל שוב לפרוש כנפיים
איך יכולנו לשכוח מי אנו
ומאין באנו ושעוד ניתן לנו
להגביה עוף

שנים שעברו עלינו
משברים שהותירו אותנו כואבים
עמעמו אורנו
החלישו בנו את האמונה
עד שנדמה היה לנו
שמאז ומעולם
היינו רק מהלכים
וגם כשסגרו חומות עלינו
מכל הכיוונים
הושפל מבטינו ואת עצמנו
חשבנו אבודים

הלא מכל נפילותינו
היינו עולים
ומעומק עומקי התהומות
אל שמיים ממריאים