מילות השיר:
ברוך הנותן ליעף כח וקווי ד' יחליפו כח
פוקח עוורים ומתיר אסורים עד שתפקח עיננו כולנו סומים
שעשה לי כל צרכי כי ממך כל אשר יש לי

שאלו פעם את הרב שך למה אומרים שלא עשני גוי ולא אומרים שעשני יהודי
ענה הרב ואמר הקדוש ברוך הוא עושה שלא תהיה גוי אתה עושה שתהיה יהודי

ברוך הגומל חסדים טובים הגדלת חסדך עלי כל הימים
פוקח עוורים ומתיר אסורים עד שתפקח עיננו כולנו סומים
שעשה לי כל צרכי כי ממך כל אשר יש לי

שאלו פעם...

עכשיו אני מבין למה אומרים שלא עשני עבד ולא אומרים שעשני בן חורין
כי הקדוש ברוך הוא עושה שלא תהיה עבד התורה עושה שתהיה בן חורין

ברוך אשר קידשנו וציוונו לעסוק בדברי תורה
שהם עמלים ואנחנו עמלים
שהם משכימים ואנחנו משכימים
ואנחנו לחיי העולם הבא

ליהודים היתה אורה ושמחה וששון ויקר
פתאום הרגשנו את האור שבתורה
כי הקדוש ברוך הוא נתן לנו את האמונה
ואתה עושה שתהיה בשמחה