מילות השיר:
אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי
עזרי יבוא מעם ה' עושה שמים וארץ
אל יתן למוט רגליך אל ינום שומרך.

פזמון:
כי לא ינום ולא יישן אלוקים שומר ישראל
ה' שומרך ה' צלך על יד ימינך
(ה' אתך בדרך לעולם).

אשא עיני אל ההרים מאין יבוא יבוא עזרי.
ה' ישמרך מכל רע הוא ישמור את נפשך
ה' ישמור צאתך ובואך מעתה ועד עולם.