מילות השיר:
ברוכים אתם לה'
יוסף ד' עליכם
עליכם ועל בניכם