מילות השיר:
כאיל תערוג על אפיקי מים כן נפשי תערוג אליך אלוקים
צמאה נפשי לאלוקים לקל חי מתי אבוא ואראה פני אלוקים