מילות השיר:
מי האיש החפץ חיים
אוהב ימים לראות טוב
נצור לשונך מרע
ושפתיך מדבר מרמה
סור מרע ועשה טוב
בקש שלום ורדפהו