מילות השיר:
שמעו אלי רודפי צדק מבקשי השם
הביטו אל צור חצבתם
ואל מקבת בור נקרתם

כי נחם השם ציון נחם כל חרבותיה
וישם מדברה כעדן וערבתה כגן השם

ששון ושמחה ימצא בה תודה וקול זמרה