מילות השיר:
לך השם הגדולה והגבורה
והתפארת והנצח וההוד
כי כל בשמים ובארץ