מילות השיר:
שמע קולנו השם אלוקינו
חוס ורחם עלינו
וקבל ברחמים וברצון את תפילתינו