מילות השיר:
במלכות שמיים
בין יבשה ומים
לתפארת בראת
גם תבונה ונשמה
אהבה והבנה
אתה בכל נתת.

בקול מלכות שרים
אין גדול כאלוקים
משבחים ומהללים
כמה טוב כמה נעים.

בואו כולם ביחד
בקול אדיר בלי פחד
לבורא עולם בשירה בתפילה
לבורא תשובות לכל
כי הבורא הוא כל יכול
לפאר את שמו גם בשירה.

בקול מלכות שרים...