מילות השיר:
ונא אל תצריכנו ה' אלוקינו לא לידי מתנת בשר ודם ולא לידי הלוואתם
כי אם לידך המלאה הפתוחה הקדושה והרחבה
שלא נבוש ולא נכלם לעולם ועד