מילות השיר:
אשא עיני אל ההרים מאין יבוא עזרי עזרי מעם ה' עושה שמים וארץ
הנה לא ינום ולא ישן שומר ישראל