מילות השיר:
נשמת כל חי תברך את שמך ה' אלוקינו ורוח כל בשר תפאר ותרומם זכרך מלכנו תמיד

מן העולם ועד העולם אתה קל ומבלעדיך אין לנו מלך גואל ומושיע