מילות השיר:
ושבתי אל ציון, ושכנתי בתוך ירושלים, ותחזנה עינינו בשובך לציון ברחמים