מילות השיר:
ה' מלך, השם מֶלך, ה' ימלוך לעולם ועד.
ביום ההוא יהיה ה' אחד ושמו אחד.