מילות השיר:
וכל מי שעוסקים בצרכי ציבור באמונה הקדוש
ברוך הוא ישלם שכרם ויסיר מהם כל
מחלה וירפא לכל גופם וישלח ברכה והצלחה
בכל מעשי ידיהם עם כל ישראל אחיהם ונאמר אמן