מילות השיר:
מי שעשה ניסים לאבותינו וגאל
אותם מאבדות לחרות
הוא יגאל אותנו בקרוב וקבץ
נידחנו מארבע כנפות הארץ
חברים כל ישראל ונאמר אמן