מילות השיר:
בשעה שהקב"ה גואל את ישראל
ג' ימים קודם שיבוא המשיח
בא אליהו ועומד על הרי ישראל ובוכה ומספיד עליהם ואומר
הרי ארץ ישראל
עד מתי אתם עומדים ציה ושממה
וקולו נשמע מסוף העולם עד סופו
קומי אורי כי בא אורך זה אורו של משיח