מילות השיר:
אמר רבי עקיבא אשריכם ישראל
לפני מי אתם מטהרין
ומי מטהר אתכם אביכם שבשמיים