מילות השיר:
רננו צדיקים בהשם
לישרים נאוה תהילה
הודו להשם בכנור בנבל עשור זמרו לו
שירו לו זמרו לו
שיחו בכל נפלאותיו