מילות השיר:
מהרה השם
השם אלוקינו
ישמע בהרי יהודה
ובחוצות ירושלים
קול ששון וקול שמחה
קול חתן וקול כלה
קול מצהלות חתנים מחופתם
ונערים ממשתה נגינתם