מילות השיר:
ברוך אתה ה' אלוקינו מלך העולם
שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה