מילות השיר:
במרום ילמדו (עליהם) עלינו
זכות שתהא למשמרת שלום.
וניזא ברכה מאת ה'
וצדקה מאלוקי ישענו,
ונמצא חן ושכל טוב
בעיני אלוקים ואדם.