מילות השיר:
פזמון : אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

נשק אהבתו בליבי בוערה
מיום פרדתו נפשי עלי מרה

פזמון: אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

ידיד מני ברח הלך עזבני
איזו דרך ארח ואלכה גם אני

פזמון: אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד

יצאתי לבקש דודי בין חברים
נלכדתי במוקש הכוני השומרים

פזמון: אעופה אשכונה וארחיקה נדוד
במדבר אלינה ואולי אמצא דוד