מילות השיר:
דמדומי ערב שקיעת החמה ואני הולך בשמחה
עת מקבל פני שבת המלכה עת ילווני מלאכיך

מלאכי השרת משרתי עליון
שיפקדוני ברחמים ויברכוני בבואם לביתי
כי הלדקתי נרותיי והצעתי מטתי לכבוד יום שבת
מלאכי השלום, בואכם לשלום, ברכוני לשלום, ואמרו ברוך.
מלאכי השלום, בואכם לשלום, ואמרו ברוך לשולחני הערוך

שתזכני ותשמחני ותשמרני שבת מלכה
כי הדלקתי נרותיי והצעתי מיטתי והחלפתי שמלותיי לכבוד יום השבת.

מתנה גדולה שנתנה לעם סגולה
החביאה המלך בבית גנזיו
אות היא ביני ובינכם לעולמי עד
ושבת נתתי את שמה

מלאכי השרת משרתי עליון
שיפקדוני ברחמים ויברכוני בבואם לביתי
כי הלדקתי נרותיי והצעתי מטתי לכבוד יום שבת
מלאכי השלום, בואכם לשלום, ברכוני לשלום, ואמרו ברוך.
מלאכי השלום, בואכם לשלום, ואמרו ברוך לשולחני הערוך

שתזכני וכו'...