מילות השיר:
ה' שהוא אלוקינו עתה הוא עתיד להיות ה' אחד
שמע ישראל ה' אלוקינו
מיר האבען איין גאט - ה' אחד, שמע ישראל
הער צו ישראל - ה' אלוקינו ה' אחד
ואז אהפך אל עמים שפה ברורה לקרא כלם בשם ה'