מילות השיר:
כל ישראל, יש להם, חלק לעולם הבא.

ועמך כולם צדיקים לעולם ירשו ארץ.