מילות השיר:
הוא יברך את החתן ואת הכלה.

מי אדיר על הכל
מי ברוך על הכל.