מילות השיר:
נפש חצויה - נפש מעונה
מבקשת מים - צמאה לאהבה
אבדה דרכה - מבקשת משכנה
ומי יתן לי לראותה - צחורה כלבנה
והדרך ארוכה מפותלת
עליות מורדות
הו... נופל וקם.

אושר מדומה
מולי מתערבב
משקר, ממכר, מעוור, מענה
מתגבר מתחזק

ולאט דלת נפתחת
דרך נסללת
ואושר אמיתי - בא אלי
הו... אלי, הו... אלי.
חופשי ממאסר נפשי
תחילת חיותי ה...ה...ה