מילות השיר:
מודים אנחנו לך
שאתה הוא ה'
אלוקינו ואלוקי אבותינו
אלוקי כל בשר יוצרינו
יוצר בראשית

מודים!
מודים אנחנו לך
ה' אלוקינו
על שאנו
על שאנו מודים לך,
מודים אנחנו לך
על שאנו מודים לך

ברכות והודאות
לשמך הגדול והקדוש
על שהחייתנו וקיימתנו.


כן תחיינו ותקיימנו

ותאסוף גלויותינו
לחצרות קדשך.
לשמור חוקיך
ולעשות רצונך
ולעבדך בלבב שלם
על שאנו מודים לך
מודים אנחנו לך
על שאנו מודים לך

מודים...

על שנתת בליבנו להיות דבוקים בך, ומודים לך
שזיכיתנו מכל האומות וקרבתנו להודות לך

יהודי מודה, יהודי מודה, יהודי מודה, טוב להודות
לה' ולזמר לשמך , יהודי מודה
מודים...