מילות השיר:
נלך ביחד נצעד בלי פחד
אני וגם אתה בעם אחד ומאוחד
למרות הצער בוגר ונער
נשיר ביחד עם אחד ומיוחד

רק תפילה נמשיך לשאת לאל אחד
רק תפילה תמיד נלחש בלב אחד
בתקווה נישא עינינו למחר
איש את אחיו יאהב

מעל חולפת
ציפור נודדת
רק תפילה לוחשת
על עם אחד ומאוחד

רק תפילה נמשיך לשאת לאל אחד
רק תפילה תמיד נלחש בלב אחד
בתקווה נישא עינינו למחר
איש את אחיו יאהב

תן לנו שקט שלווה וחיים
שנשאף לימים טובים כן
לך מקווים ומאמינים
רחמינו כאב על בנים

נלך ביחד נצעד בלי פחד
זה עם זה עם זה עם זה עם
נלך ביחד

רק תפילה נמשיך לשאת לאל אחד
רק תפילה תמיד נלחש בלב אחד
בתקווה נישא עינינו למחר
איש את אחיו יאהב