מילות השיר:
היכן הם שורשי אם תשאלוני
אם צעירים הינם היום או עתיקים
עוד ירוקים השורשים אנא הבינו
אך עתיקים המה מאד גם מוצקים
גם לא חקרתי בספרים ולא דרשתי על אם הדרך לא מצאתי כל סימן
ורק דבר אחד קטן פתאום הרגשתי שהם צומחים היטב וזהו זה הזמן
פזמון: שורשים דרכי אבות שורשים כל השבטים כל שירי דוד עכשיו הם שורשים שורשי משלי שלמה שורשי בנביאם שורשי בירושלים נס הרים

והם טמונים הייטב באדמותייך בהר בעמק במרחב ובמדבר
והם שותים בצימאונם את כל מימיך והם גם ערוכים היטב אל המחר
פזמון