מילות השיר:
מה גדלו מעשיך ה'
מאד מאד מאד מאד עמקו מחשבותיך איש בער לא ידע וכסיל לא יבין את זאת