מילות השיר:
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
מתי מספר קרואים לך עין נושאים ומסלדים בחילה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
שופכים לך נפשם מחה פשעם וכחשם והמציאם מחילה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
היה להם לסתרה וחלצם ממארה וחתמם להוד ולגילה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
חון אותם ורחם וכל לוחץ ולוחם עשה בהם פלילה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
זכור צדקת אביהם וחדש את ימיהם כקדם ותחילה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
קרא נא שנת רצון והשב שארית הצאן לאהליבה ואהלה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
תזכו לשנים רבות הבנים והאבות בדיצה ובצהלה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה,
מיכאל שר ישראל אליהו וגבריאל בשרו נא הגאולה בשעת הנעילה,
אל נורא עלילה, אל נורא עלילה, המציא לנו מחילה בשעת הנעילה...