מילות השיר:
אשרי מי שגדל בתורה ועמלו בתורה ועושה נחת רוח ליוצרו